Zaken

Image description

Hieronder volgt een overzicht van zaken waaraan Arno Ploeg werkt dan wel recentelijk aan heeft gewerkt.

Ondernemingsrecht

- De herstructurering van een internationaal opererend familiebedrijf.
- De doorstart uit een faillissement van een groep van golfbaanexploitaties.
- Het sluiten van een joint venture overeenkomst tussen partijen actief in de entertainment industrie.


Vastgoed

- De onderhandse aanbesteding van de realisatie van 20.000 m2 fabrieks- en kantoorruimte.
- De omzetting van huur naar erfpacht van een grote golfbaanexploitatie in het oosten van Nederland.
- Het procederen in een bouwgeschil inzake geleverde wanprestatie van een aannemer (12.000 m2 kantoorruimte).
- De herontwikkeling van een binnenstedelijk gebied bestaande uit winkels en woningen.


Golf

- Het adviseren van een branchevereniging inzake het vastleggen van best practices.
- Het heronderhandelen van een huurovereenkomst tussen exploitant en vereniging.
- De ontwikkeling en aanleg van een exclusieve golfbaanexploitatie in Noord Holland (75 ha).